Siri Guru Singh Sabha Croydon

Siri Guru Singh Sabha Croydon

176 St James Road, Croydon, Surrey CR0 2BU
Telephone No 020 8688 8155 Registered Charity Number 282163

Janam Dihaara of Sahibzade Baba Fateh Singh Ji, the youngest son of Sri Guru Gobind Singh Ji.